ASTORIA Sp. z o. o.


ASTORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana pod nr KRS 0000620608 w dniu 27.05.2016r.
Jest podmiotem celowym dla realizacji inwestycji pod nazwą "Apartamenty Marina Rogowo".
Pomimo krótkiego okresu działalności spółki, jej udziałowcy posiadają duże doświadczenie biznesowe oraz branżowe.


Mazowiecka 38/17
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6681973935tel. 606 400 001

kubiak@astoriark.pl